Bệnh thường gặp

Mới: 5 nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh bền vững

Biết Tuốt

Health+ | Khác với suy nghĩ của nhiều người, TS. Ben Raymond tới từ Đại học Exeter (Anh) cho biết phụ thuộc thái quá vào việc giảm sử dụng kháng sinh và tìm ra các loại thuốc mới có thể dẫn đến “thảm họa”.