Bác sỹ ơi

Mổ sỏi mật ở đâu tốt? Sau mổ nên ăn uống thế nào?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Mẹ tôi được chẩn đoán là sỏi mật và bác sỹ khuyên nên mổ sớm. Vậy không rõ mổ sỏi mật ở bệnh viện nào tốt nhất? Sau phẫu thuật thì ăn uống, chăm sóc thế nào?