Kinh doanh - Tiêu dùng

Xu hướng tiêu dùng thực phẩm hàng đầu năm 2020 được định hướng bởi thế hệ Millennials

Biết Tuốt

Health+ | Không giống như các thế hệ trước, Millennials với những đặc điểm và tính cách riêng sẽ có sự quan tâm, xu hướng tiêu dùng thực phẩm riêng của mình.