Xã hội

Cho máu đi, bạn ơi, máu sắp cạn kiệt rồi!

Anh Nguyên

Health+ | Theo thông tin mới nhận được, tính đến ngày 23/6/2015, ngân hàng máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chỉ còn khoảng 5.000 đơn vị máu, chỉ đủ cung cấp cho bệnh nhân trong khoảng 3 ngày nữa.