Bạn đọc viết

Mặt trái của "thời kỳ vàng" trong phát minh thuốc điều trị ung thư

Khánh Hạ

Health+ | Các phương pháp chữa trị ung thư đang bùng nổ về số lượng, đặc biệt khi chúng có hiệu quả ngày càng tốt hơn. Nhưng nó lại đi liền với một vấn đề tiềm tàng - gánh nặng kinh phí - những khoản tiền khổng lồ được chi ra cho điều trị.