Bệnh thường gặp

Mất nước gây hại cho bộ não và cơ thể thế nào?

Anh Nguyên

Health+ | Nghiên cứu mới đây cho thấy, mất nước không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn làm suy giảm nhận thức. Những ai dễ bị mất nước và làm thế nào để phòng ngừa?