Khỏe đẹp

Mạng 5G ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe?

Biết Tuốt

Health+ | Một số nhà khoa học và chuyên gia y tế công cộng lo rằng chúng ra đang vội vã tiến tới 5G một cách thần tốc mà không hiểu đầy đủ về ảnh hưởng của 5G đến sức khỏe con người như thế nào.