Bác sỹ ơi

Mắc chàm khi mang thai, cần làm gì để hết khó chịu?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi chuyên gia, tôi đang mang thai, mới được 3 tháng. Tình trạng chàm của tôi ngày càng nặng thêm. Xin hỏi chuyên gia, làm thế nào để hết khó chịu do chàm mang lại? (Ngocthanh91_ngocnghech@yahoo.com)