Thần kinh

Những lưu ý giúp kiếm soát bệnh run tay hiệu quả

Vi Bùi

Health+ | Chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh quan trọng với tất cả mọi người, nhưng điều này còn trở nên đặc biệt quan trọng với người bị run tay. Trên thực tế, có chế độ ăn uống phù hợp sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn tình trạng run tay.