Da liễu

Lupus ban đỏ có thể gây mất cân bằng vi khuẩn đường ruột

Thùy Trang

Health+ | Theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Trường Y khoa NYU, bệnh lupus ban đỏ hệ thống (SLE) liên quan đến sự cân bằng vi khuẩn trong đường ruột.