Trò chuyện

Vị lương y miền sơn cước có tấm lòng nhân ái

Phương Thảo

Health+ | Lương y Lê Xuân Hưng có hơn nửa cuộc đời gắn bó với công việc bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Mong muốn duy nhất của ông là làm cách nào để người dân nghèo được chữa bệnh, và tận dụng được các loại cây cỏ trong vườn, các loại thuốc Nam một cách không hoang phí.