Yêu trẻ

Lượng chì trong mặt đất có thể cảnh báo nguy cơ phơi nhiễm chì ở trẻ em

Biết Tuốt

Health+ | Theo một nghiên cứu mới từ các nhà khoa học Đại học Tulane (Mỹ), việc theo dõi mức độ chì trong đất ở các thành phố là điều rất quan trọng nhằm xác định rủi ro phơi nhiễm chì ở trẻ em.