Tâm thức

Nuôi tình yêu bằng thực phẩm nào?

Anh Nguyên

Cái bây giờ có thể là cái đẹp nhất. Đẹp cho đến nỗi bạn có thể không tin đó là sự thật. Nhưng sự thật đang là như thế: Cái bây giờ có thể đẹp hơn bất cứ một giấc mơ nào.