Tiết niệu

Lúc nào cũng muốn đi tiểu là mắc bệnh gì?

Anh Nguyên

Health+ | Lúc nào cũng muốn đi tiểu khiến nhiều người nghĩ rằng có thể có vấn đề xảy ra với bàng quang của mình. Vậy, muốn đi tiểu thường xuyên do đâu?