Bạn đọc viết

Luận về chữ “HÒA”

Khánh Hạ

Health+ | Ôi, tuổi trẻ chỉ mong có chí, dũng, cường, hùng,… để có thành công và thăng tiến. Đến lúc có con cháu lại mong phúc, lộc, thọ. Cuộc đời trắc trở, tinh thần bất định lại muốn tịnh tâm thì thích chữ Tâm, chữ Nhẫn, Điềm đạm... Nhưng đến một độ chín nào đó, ta lại muốn chữ “Hòa”. Tại sao vậy?