Trò chuyện

Lợi ích từ GACP-WHO trong sản xuất TPCN

Anh Nguyên

Health+ | Hướng dẫn thực hành nông nghiệp và thu hái tốt đối với cây thuốc (Guidelines on good agricultural and collection practices for medicinal plants – GACP-WHO) được Tổ chức Y tế thế giới ban hành năm 2003 và được các quốc gia trên thế giới ứng dụng rộng rãi.