Khỏe đẹp

Lợi ích từ chất... kích thích

Health+

Health+ | (Health+) Có một thời gian, các chất kích thích như trà, cà phê, rượu, chocolate... hay đơn giản là những sản phẩm có chứa nicotin có thể gây hại cho cơ thể. Nhưng hiện nay, chính các nhà nghiên cứu đã nhìn nhận lại những mặt lợi của chất kích thích với cơ thể.