Nghiên cứu - Sản xuất

Uống trà mỗi ngày có tốt cho người cao tuổi?

Biết Tuốt

Health+ | So với những người không uống trà, những người thường xuyên tiêu thụ đồ uống này dường như có vùng não được tổ chức tốt hơn, đồng nghĩa với việc có chức năng nhận tốt hơn.