Yêu trẻ

Những loại thực phẩm chức năng mà trẻ dễ dùng quá liều nhất

Biết Tuốt

Health+ | Chưa nói tới những chất bổ sung gây độc hại cho trẻ, ngay cả những loại thực phẩm chức năng được chứng nhận là an toàn cho trẻ nhỏ vẫn có thể dẫn tới những rủi ro sức khỏe lâu dài nếu sử dụng quá liều.