Cộng đồng lên tiếng

"Liều thuốc" đầu tiên khi vào viện

Health+

Health+ | Các nhà khoa học Mỹ cho rằng thái độ của bác sĩ trong giao tiếp hằng ngày với bệnh nhân có ảnh hưởng đến sức khỏe tương tự như dùng thuốc.