Nội tiết

Liệu pháp miễn dịch có thể giúp điều trị bệnh tuyến giáp?

Khánh Hạ

Health+ | Người ta nói rằng, liệu pháp miễn dịch có thể được sử dụng để điều trị bệnh tuyến giáp? Có thực sự là như vậy? Ngoài liệu pháp miễn dịch, còn phương thức nào để điều trị căn bệnh này?