Sung mãn

Video: "Cậu nhỏ" của bạn có bình thường?

Trần Lưu

Health+ | “Cậu nhỏ” bị cong sang một bên có bình thường?, “Cậu nhỏ” của bạn có quá nhỏ không?... Hãy cùng theo dõi video dưới đây để làm rõ những thắc mắc này nhé.