Thần kinh

Liệt mặt, méo miệng do nhiễm lạnh

Minh Phượng

Người bị trúng gió méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 nếu được chữa trong 3 ngày đầu tiên phần lớn sẽ khỏi và hồi phục, không để lại di chứng.