Văn hóa

Lên chùa cầu một chữ An

Khánh Hạ

Health+ | Đi chùa lễ Phật, ai cũng mong muốn gạt bỏ những muộn phiền, lo âu, cầu mong may mắn, hạnh phúc. Thế nhưng, lên chùa, cầu một chữ An, là đủ.