Văn hóa

Lên chùa lễ như thế nào là đúng?

Khánh Hạ

Health+ | Ba Khùng hôm nay nhàn rỗi đâm quẩn, ngồi ngẫm nghĩ cái sự đời, cái gì là quan trọng, cái gì có trước, vật chất hay tâm linh. Đang nhăn mặt trầm ngâm bế tắc thì Tư Không bước vào…