Xã hội

Nô nức lễ chùa đầu năm

Khánh Hạ

Health+ | Đi lễ đầu năm là một nét đẹp văn hóa không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia Châu Á khác. Mỗi người đầu năm lên chùa là để cầu cho sự bình an cho cả gia đình.