Điểm tin - Báo bạn

Lập 2 đoàn kiểm tra phụ gia thực phẩm tại Hà Nội

Trần Lưu

Health+ | Trong tháng 5 và tháng 6 này, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra nhằm tăng cường công tác bảo đảm ATTP đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm.