Trò chuyện

Lãnh đạo giỏi là người biết mình muốn gì!

Health+

Health+ | Ở bất cứ lĩnh vực nào, người phụ nữ đều có thể vươn lên vị trí lãnh đạo và cơ hội cho họ là rất lớn. Bên cạnh sự nỗ lực của bản thân họ thì yếu tố môi trường làm việc cũng tác động không nhỏ đến sự thành công trong công việc của những người phụ nữ.