Trò chuyện

Làm việc hết mình + quan tâm nhân viên = Thành công

Health+

Health+ | "Tôi luôn đặt ra một nguyên tắc làm việc cho bản thân, đó chính là cố gắng nỗ lực và làm việc hết mình, luôn học hỏi và tiếp thu cái hay, cái mới hữu ích cho công việc. Bên cạnh đó, phải luôn quan tâm chăm sóc đời sống và quyền lợi của nhân viên. Có như thế thì mới giúp nhân viên làm việc tốt, gắn bó với công ty và duy trì sự ổn định về nhân sự cho công ty" - đó là lời chia sẻ của Chị Võ Xuân Thư - Giám đốc khách sạn Victoria Cần Thơ.