Bác sỹ ơi

Làm thế nào để giúp đỡ người stress cấp tính?

Khánh Hạ

Health+ | Hỏi: Chào chuyên gia, chồng tôi đang bị stress cấp tính. Anh ấy từ chối ra khỏi giường trong một tuần nay và nói không thể làm việc. Bác sỹ cho rằng, trường hợp của chồng tôi cần dùng thuốc và khuyên nên đến gặp chuyên gia tâm lý, nhưng anh ấy từ chối tất cả. Giờ tôi phải làm gì để giúp anh ấy vực dậy tinh thần, ít nhất là có thể ra khỏi giường?