Khỏe đẹp

Làm sao tăng cường miễn dịch chỉ bằng cách thay đổi lối sống?

Vi Bùi

Health+ | Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến khó lường, việc tập trung xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật đang được chú trọng hơn bao giờ hết. Một trong những cách đơn giản nhất để tăng cường miễn dịch là thay đổi lối sống lành mạnh hơn ngay từ bây giờ.