Cộng đồng lên tiếng

Làm sao giải quyết được những bất cập về xét nghiệm y khoa hiện nay?

Health+

Health+ | Là một người công tác trong ngành y hơn 50 năm, tôi thấy lĩnh vực xét nghiệm y khoa đã phát triển rất nhanh, mạnh so với khi tôi học ở Đại học Y cách đây hơn 60 năm, góp phần rất quan trọng cho việc chẩn đoán và dự phòng bệnh tật.