Thần kinh

Làm sao để đối phó với tình trạng run tay chân?

Vi Bùi

Health+ | Tình trạng run tay chân là dấu hiệu của một vài căn bệnh, cũng có thể xảy ra mà không rõ lý do. Thông thường, các cơn run có thể xảy ra ở tay, chân hoặc đầu, nhưng các bộ phận khác trên cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng.