Nội tiết

Làm sao để biết tiền mãn kinh đã đến hay chưa?

Anh Nguyên

Health+ | Thời kỳ tiền mãn kinh - giai đoạn chuyển tiếp từ 4 đên 10 năm trước khi mãn kinh bắt đầu - có thể xuất hiện từ những năm 30 tuổi. Nhiều phụ nữ trẻ không nhận ra đó là những triệu chứng tiền mãn kinh, mà đổ lỗi cho các vấn đề sức khỏe khác.