Trò chuyện

Làm "chứng minh thư" cho nấm

Health+

Health+ | Vậy thì làm thị trường, tạo kênh phân phối trước. Ideal Foods ra đời với 5 nhân viên ban đầu và chủ trương tiết kiệm chi phí tối đa để tập trung làm thị trường. Thu quyết định liên kết với các cơ sở trồng nấm ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Đà Lạt đặt hàng họ sản xuất các loại nấm theo yêu cầu của mình và xây dựng hệ thống phân phối.