Thần kinh

Bệnh Parkinson: Cải tiến kỹ thuật chụp MRI giúp tăng hiệu quả điều trị run

Vi Bùi

Health+ | Bằng cách cải tiến kỹ thuật chụp MRI, các nhà khoa học đã mở ra một cơ hội mới trong việc điều trị bệnh Parkinson, run vô căn. Theo đó, kỹ thuật chụp MRI mới này có thể mang lại các kết quả tích cực hơn mà không cần phẫu thuật, giúp giảm nguy cơ tác dụng phụ so với các kỹ thuật cũ.