Nâng niu sức sống tự nhiên

Kỳ lạ: Bổ sung lợi khuẩn ruột có thể giảm nhiễm khuẩn âm đạo

Khánh Hạ

Health+ | Uống lợi khuẩn qua đường ruột, sao lại giảm nhiễm khuẩn ở âm đạo? Chẳng lẽ lợi khuẩn đường ruột có thể “chui” vào âm đạo khi hai cơ quan này là riêng biệt?