Nghiên cứu - Sản xuất

Cảnh báo những rủi ro khi dùng kratom

Biết Tuốt

Health+ | Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), kratom - một chất bổ sung thảo dược được bán rộng rãi có liên quan đến 91 trường hợp tử vong chỉ trong 18 tháng, từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2017.