Trò chuyện

“Hãy mang vàng thử lửa”

Trần Nga

Health+ | Đó là triết lý của ông Nguyễn Xuân Trinh (Việt kiều Úc), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Ngọc Việt - Úc đúc kết và chia sẻ với PV tạp chí Health+ khi nói về “môi trường đầu tư tại Việt Nam”.