Trò chuyện

“Làm giàu bất chính trên sức khỏe người dân là có tội!”

Khánh Hạ

Health+ | Đó là thông điệp đầu năm mà TS. Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam gửi đến các công ty sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng (TPCN) trong cuộc trò chuyện với phóng viên tạp chí Health+ những ngày đầu năm.