Xã hội

Kính chống nắng cũng có hạn sử dụng?

Anh Nguyên

Khả năng bảo vệ mắt trước tia UV của các loại kính chống nắng được khẳng định là suy giảm theo thời gian.