Tai mũi họng

Điều trị suy giảm thính lực cách nào tốt nhất?

Lưu Hải

Health+ | Nhiều người bị suy giảm thính lực sớm vì chưa thực sự quan tâm đến việc phòng và điều trị bệnh này ngay từ đầu. Trên thực tế, nghe kém không phải là một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng nó sẽ liên quan trực tiếp đến nhiều mặt trong cuộc sống.