Góc nhìn quản lý

Kim Thạch Đan, Khớp Khánh Vân, Scurma Fizzy và Khớp Khang Bình "dính phạt"

Minh Minh

Health+ | Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã xử phạt các sản phẩm thực phẩm sức khỏe: Kim Thạch Đan, Khớp Khánh Vân, Scurma Fizzy và Khớp Khang Bình do vi phạm các quy định của pháp luật về quảng cáo.