Cộng đồng lên tiếng

Kiểu xin việc khác người

Minh Minh

Health+ | Theo Tổng Cục thống kê, cứ 100 thanh niên trong độ tuổi vừa mới ra trường (15-24 tuổi) thì có khoảng 6 người thất nghiệp. Xin được việc làm là thách thức không nhỏ và đã có kiểu xin việc khác người.