Tiêu hóa

Các kiểu đau bụng có thể tiết lộ vấn đề tiêu hóa bạn đang gặp phải

Vi Bùi

Health+ | Đau bụng ở mỗi một vị trí khác nhau, đi kèm với các triệu chứng khác nhau có thể cảnh báo vấn đề tiêu hóa bạn đang gặp phải, cũng như cảnh báo mức độ nguy hiểm của những vấn đề này.