Cộng đồng lên tiếng

Kiểm tra phân bón bằng miệng thì kiểm tra thuốc sâu bằng gì?

Anh Nguyên

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã thực sự gây sốc khi trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Khá rằng, lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hành giả, hành nhái nhiều khi phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng phân bón.