Khỏe đẹp

Kiểm tra nhiễm độc thủy ngân như thế nào?

Biết Tuốt

Health+ | Trong bối cảnh sức khỏe có thể bị đe dọa bởi nguy cơ nhiễm độc thủy ngân sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, để an tâm, bạn có thể tới bệnh viện để kiểm tra mức độ thủy ngân trong cơ thể.