Thần kinh

Viêm làm giảm hiệu quả của thuốc chống trầm cảm

Biết Tuốt

Health+ | Viêm trong cơ thể có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng của chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng việc kiểm soát tình trạng viêm có thể là “chìa khóa” giúp thuốc chống trầm cảm có hiệu quả hơn cho những bệnh nhân trước đây không đáp ứng với các loại thuốc này.