Cộng đồng lên tiếng

Kiểm nghiệm hộp sữa Love in Farm Kun trong lốc sữa khiến người tiêu dùng phát hoảng

Minh Minh

Health+ | Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia sẽ trả kết quả kiểm nghiệm hộp sữa Love in Farm Kun trong lốc sữa khiến người tiêu dùng phát hoảng vào ngày mai (30/12/2016)