Thần kinh

Kích thích tủy sống: Liệu pháp mới chữa bệnh Parkinson

Vi Bùi

Health+ | Kích thích tủy sống có thể trở thành một liệu pháp thay thế cho những người bệnh Parkinson không đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị thông thường. Theo đó, kích thích tủy sống có thể giúp giảm đau, cải thiện khả năng vận động cho người bệnh Parkinson.